DATE: October 14, 2015
LOCATION: Barcelona
Boris at the museum October 14, 2015

ENG
Boris as a museum’s piece. You can see him at Santa Monica Art center till 10th of january
CAT
En Boris ja és una peça de museu. El podeu veure al Centre d’Art Santa Monica fins el 10 de gener.
ESP
Boris ya es una pieza de museo. Podéis verlo en el Centre Art Santa Monica hasta el 10 de enero.

L’exposició està dedicada a l’alteritat a través del teatre de titelles, visual i d’objectes.
El titella, com a figura que representa anhels, lluites i realitats interiors de l’humà, és entès en sentit molt ampli: des de la seva representació de perfil realista elaborada amb fusta fins als desafiaments conceptuals dels robots de materials sintètics.
Figures del desdoblament s’inscriu en el marc del festival IF Barcelona – Titelles, Màquines i Fils, una operació de gran abast, de periodicitat anual. Enguany se sosté sobre tres bases: l’exposició, una programació d’espectacles d’autor i dispositius escènics per a adults i per a tots els públics, i una línia de recerca i desenvolupament.
La mostra ocupa els dos pisos de l’Arts Santa Mònica. A la primera planta hi ha «Les 7 portes de l’alteritat», un recorregut temàtic per set espais que formen un itinerari amb la idea del desdoblament figuratiu. Al segon pis es troba «El rebost del titella», un desplegament dels diversos àmbits, tècniques i especificitats del teatre de titelles.
Bona part de les peces que s’exposen provenen de creadors en actiu, artistes individuals, companyies i associacions. Com a patrimoni viu que són els titelles, una altra gran part de les peces ve de museus, molt especialment del MAE de l’Institut del Teatre i del TOPIC de Tolosa (Guipúscoa).

circatronic -electronic theatre-